حضور شرکت ارکان شیمی جنوب در ششمین نمایشگاه بین المللی محصولات کشاورزی و صنایع وابسته در تاریخ 16 الی 19 آذر ماه 95